CORRECT LYRICS

Lyrics : Ćabrala

Nije jo? ni devet a napolju preko ?etres stepeni
Lagano bacim tu? ?im ustanem iz krevet
Opet?smo?cirkali sino? glava?me ubija
I ?udo je al nije?banjavala murija
Bacim doru?ak pa idem na ?ipke da treniram
Ma ?ta da se desi te?ko da ?u da se nerviram
Ekipa na terenu jako pika 'sket
Dok moji ludaci tu sa strane mrve ket aaa
A dvojka puta stotka nama gram 140 naradi
?etiri puta ulo?eno imamo u zaradi
Dnevno zamotam oko petarde da zavarim
Uz gajbicu jelenka gledam kako kru?e ?andari
Ni?ta nije napeto sve mo?emo da sredimo
Svi mi ponekad ceo dan na klupici presedimo
Ja samo nama?em ?are i stavim nove ?are
Danas ho?u da kroz iste brojim pare

Ruke gore svi za pravi hip hop (bra?a)
Buksne basket to je pravi hip hop (bra?a)
Medak dvojka zna?i grubi i jopa (bra?a)
Jedni cepaju mre?icu drugi cimaju top (?abrala)

Vreme prolazi ba? brzo ali sve se dobro pamti
Sa pokojnim Pekom basket piko sam na kanti
Pobede smo gladni svaki basket kao zadnji
Da tako se to radi nau?ili ko mladi
U to doba sam prve rime zapisivao
Kratkoga sam upozn'o jo? vutru nije rivao
Non stop na ?o?ku all day every day o
Ceo hud riva d?eju tek po neko jejo
Moram ?vr??e da igram ne ko pi?ka da se pla?im
Sa starijima pikam basket zicere ma?im
Ali kroz koju godinu Grubi bi?e zverina
Grize kao kerina krvari na terenima
Ima ne?eg i u odbrani nije sve u poenima
Ovo ide za svu bra?u kojima basket je u genima
Po hudu se ostavlja ?ivot na kornerima
Mene igra je sa?uvala i ?ivot mi promenila
Ruke gore svi za pravi hip hop (bra?a)
Buksne basket to je pravi hip hop (bra?a)
Medak dvojka zna?i grubi i jopa (bra?a)
Jedni cepaju mre?icu drugi cimaju top (?abrala)