CORRECT LYRICS

Lyrics : Masivume

Ixesha awunalo usolokhu ujahile ispani
Ispani siyakubiza
UNomi uyakhala kodwa awunandaba

Khinimeni, khanimeni (Oh khanimeni)
Khinimeni, khanimeni (Oh khanimeni)
Masivume?kaloku?(masivume) masivume(masivume)
Masivume kaloku?(Khanicingani) masivume (masivume)
Masivumelane

Ixesha awunalo usolokhu ujahile?ispani
Ispani siyakubiza
UNomi uyakhala kodwa awunandaba

Impilo engcono ibuzwa kuni
(isemagqabini)
Uthando lwenyani aluthengiswa
(nd'athemba uyandiva)
Impilo engcono ibuzwa kuni
(nd'athemba uyandiva)
Uthando lwenyani aluthengiswa
(nd'athemba uyandiva)
Masivumelane

Khinimeni, khanimeni (Oh khanimeni)
Khinimeni, khanimeni (Oh khanimeni)
Masivume kaloku (masivume) masivume(masivume)
Masivume kaloku (Khanicingani) masivume (masivume)
Masivumelane