CORRECT LYRICS

Lyrics : Mandinaye

Hayi andizenzi mfethu
Nkathalo itshon' emuva
Ilandwa inkolo yami
Yokuthi ndileqiphupha elinguwe
Kumilizwe kufika wena
Nomphefumlo uphela mandla
Ndimelwe intliziyo, nenqondo,?nesmilo

Mandinaye,?Inkathalo ivele iphel
Mandinaye?empliweni yami
Kufika iminc*mo yabambe kanzima
Konwaba nabazali?bathi nam' ndinaye
Mandinaye, Inkathalo ivele iphel


Hayi andizenzi mfethu
Nkathalo itshon' emuva
Ilandwa inkolo yami
Yokuthi ndileqiphupha elinguwe
Kumilizwe kufika wena
Nomphefumlo uphela mandla
Ndimelwe intliziyo, nenqondo, nesmilo

Mandinaye, Inkathalo ivele iphel
Mandinaye empliweni yami
Kufika iminc*mo yabambe kanzima
Konwaba nabazali bathi nam' ndinaye
Mandinaye, Inkathalo ivele iphel

[Instrumental]