CORRECT LYRICS

Lyrics : Lengane

Weh baba nomama
Bathi isikhulile intombazan'
Ngithe ngihamba amazweni
Ngasithola ngi[?] umaqondana

Mina ngihleli nje ngiyazibuza
Ukuthi yin' ekhethe o fana nam'
Ngoba isencane lengane
Isencane lengane

Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka
Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka
Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka
Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka

Aning'tshelele omalume
Bathi sebay' tata intombazan'
Bathi s?besendlel?ni
Bavuleleni amasango bangene

Nami ngihleli nje ngiyazibuza
Ukuthi yin' ekhethe o fana nami
Ngoba isencane lengane
Isencane lengane

Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka
Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka
Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka
Ubani beng'ngashada lengane isencane ka ngaka

[Refrain]