CORRECT LYRICS

Lyrics : Lala Ngoxolo

Sobonana kweli linye ilizwe
Kuyabanda ekhaya awukho
Ndingxamele ubona unc*mo lwakho
Sihleli siphele sisqhazolo

Okwangoku
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo
Lala,?lala?ngoxolo

Okwangoku
Lala, lala ngoxolo
Lala,?lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo

Uyabona manje, akukho?xolo
Bendicimba ndinamandla, andiy'kholelwa
Linyembezi, azi pheli
Akusafani la ma ungekho
Ubungathe awuyonto, ngaphandle kwami
Awuyonto
Kwaphela ububoza
Andinanto
Joba umkile
Okwangoku
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo

Okwangoku
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo

(Ayy)
You used to tell me I would go far, ayy
You used to tell me I'd be a star, ayy
I know you living better where you are, ayy
You don't need no ice, don't need no fancy car, ayy
Ngelinye langa sizo bonana
Ngelinye langa sizo bloma-ah
Ngelinye langa sizo bonana
Ngelinye langa sizo bloma-ah
We don't live forever, we don't live forever
But I know one day we gon' be together
We don't live forever, we don't live forever

Sobonana kweli linye ilizwe (Ilizwe)
Kuyabanda ekhaya awukho
Ndingavuya ukuva ilizwi lakho
Impilo ibhlungu awukho, mmh-mm
Okwangoku
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo

Okwangoku
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo
Lala, lala ngoxolo