CORRECT LYRICS

Lyrics : Khumbula

Ndiyaku khumbula
Can't spend another day like this
Celu buye
Uyazwakala nah?

Ndiyaku khumbula
Can?t spend another day like this
Celu?buye
Uyazwakala?nah?

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

Ndiyaku?khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

I know that I've been?here before
But every time I'm with it feels brand new
Every second away from you
Is like oxygen taken from me

Andisakwazi nokcinga
Ntliziyo izoqina
Andazi ba uyephi na
Sheshu buya Baby now
Andisakwazi nokcinga
Ntliziyo izoqina
Andazi ba uyephi na
Sheshu buya Baby now
Ndiyaku khumbula
Can?t spend another day like this
Celu buye
Uyazwakala nah?

Ndiyaku khumbula
Can't spend another day like this
Celu buye
Uyazwakala nah?

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

Ndihambe ndleleni
Jonga ixesha limkile
Mandinyamezele kaloku ubundthembisile
Phutuma baby
Ndikhona njengesiqhelo
Khawleza nono, ndikulindile
Phutuma baby
Ndikhona njengesiqhelo
Khawleza nono, ndikulindile
Ndiyaku khumbula
Can't spend another day like this
Celu buye
Uyazwakala nah?

Ndiyaku khumbula
Can't spend another day like this
Celu buye
Uyazwakala nah?

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye

Ndiyaku khumbula
Bula
Celi ubuye
Buye