CORRECT LYRICS

Lyrics : Goduka

I hope uyazi ukuthi ndizele into eyodwa la
Andidlali xa ndisithi
Ndibambe la
Kuyophela ubusuku
Soyibona kusasa, libala
Ungastress-i
Hayeni

Hayi ayipheli lento
Shukuma, ntyilo ntyilo
Konakele
Nengane azifuni noku goduka
Hayi ayipheli lento
Shukuma, ntyilo ntyilo
Konakele
Nengane azifuni noku goduka

Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni
Nengane azifuni
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni

Hawu weh mah loh
Leyngane azfuni nokugoduka
Ulibele uthi angikubambe lana
Kanti mina ngifuna siy' ekhaya
Sengikhathele ubumnandi
Hhaw baby asambe
Seng'gqabule namasi weh

Hayi ayipheli lento
Shukuma, ntyilo ntyilo
Konakele
Nengane azifuni noku goduka
Hayi ayipheli lento
Shukuma, ntyilo ntyilo
Konakele
Nengane azifuni noku goduka

Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni
Nengane azifuni
Nengane azifuni nokugoduka
Nengane azifuni