CORRECT LYRICS

Lyrics : Bài Ca Bầu Cử 2021

Trời thật xanh nắng vàng thật trong
Thấy lòng thật vui bởi vì
Ngày toàn dân của mình
Cùng nhau đi bầu dựng xây đất nước
Bạn và tôi hãy cùng
Gửi gắm ước vọng vào những lá phiếu bầu
Vì bầu cử chính là
Quyền và nghĩa vụ của công dân chúng ta
Hôm nay tôi đi bầu vì tương lai của chúng ta
Bạn cũng vậy nhé, đi thôi 5 năm có 1 lần
Hôm nay tôi đi bầu vì tương lai của nước nhà
Bạn cũng vậy nhé, đi thôi 5 năm có 1 lần
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Ta là hạt giống nhỏ
Nảy mầm trên đất Việt
Là người Việt
Dòng máu đỏ
Mang trên vai là trách nhiệm
Mong bản thân được có tiếng nói
Khi đất nước đang chuyển mình
Muốn quê hương mình phát triển
Cùng sánh vai cường quốc năm châu
Vậy thì mình đi bầu những người xứng đáng
Bầu những người xứng đáng
Làm đại diện cho nhân dân
5 năm 1 lần
Đó là quyền của riêng ta
Vì tương lai còn ở phía trước
Và cho đất nước mình vươn xa
Hôm nay tôi đi bầu vì tương lai của chúng ta
Bạn cũng vậy nhé, đi thôi 5 năm có 1 lần
Hôm nay tôi đi bầu vì tương lai của nước nhà
Bạn cũng vậy nhé, đi thôi 5 năm có 1 lần
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu
Đi, ta cùng đi ta cùng đi
Ta cùng nhau đi bầu