CORRECT LYRICS

Lyrics : 1984

Robot insanlar her yer, beyinler makineleşmiş
Yeni dünya hapis düşünceler
Kapitalist mi yönetenler bu fanusu sanmıyorum
Piramidin en tepesinde
Ra'nın gözü parlıyordu bana bakıp
En altındaydım bütün bu tuğlaların
Sırtımda koca bir dünya, müziğe uğramadım
Hep yokuştu çıkmam gereken yol
Özgürlüğüm için sonra gözlerim açıldı
Kör düğüm gibiydi hipnotize tüm hayatım
Altı yaşındaydım
Bütün benliğimi sistem acımadan bir mapusa attı
Silindi tüm doğrularımın içi bir tek
Altımda asırlardır gizli yatan yanlışların kaldı adı
Bir tek doğruluğum parasızlık korkusu
Şeytanın mektebi bitti kayıp yaşam olgusu
Diplomam koca evrende bir sığınak, yemek, su
Daha fazla boyun eğsem prangam altın olurdu
Hepsi kendim kanmak istediğim içindi bunların
Sikik mutluluğun materyalizmini bir tutamadım
Sikeyim saadeti, tek istediğim sadece huzur
Bazı günler güneşli bazı günler acı olur
Bu yol uzun, adı hayat
Bir gücüm yok yalın ayak
Yürürüm toprağa basarak
Giderim ait olduğum yerdeyim şu an
Düşerken dalından yapraklar, eserken rüzgar, esen kal güya
Hepimizi yürüdü gördüğün dağlar okyanuslar
Taşar çiçekler, gece gökyüzünde yıldızlar bak
Parlar elinden Tanrımın yaparken sana
Dualar sana, duvarlar kalın
Yok etme metropolü insan kal insan
Duygusuz olmaz, duygusuz olma
Kurgu bu düzen, robot toplumlar
Beyinler hipnoz, yeni dünya
Bir-dokuz-sekiz-dört morfin yüksek doz